Suomi-ryijy

Suomi 100

Sadan vuoden päästä ilmastonmuutos on saatu hidastettua niin, että talvisin on kylmempää ja enemmän lunta. Metsiä on istutettu enemmän myös Etelä-Suomeen.

Suomessa on siirrytty kokonaan uusiutuviin energialähteisiin ja kestävä kehitys ja kierrätys ovat mahdollistaneet sen, että erilaisia raaka-aineita on edelleen olemassa ja kaikki, mikä vain on mahdollista, valmistetaan kierrätysmateriaaleista. Kaikki autot ovat sähköautoja tai käyttävät biopolttoainettaa. Uusien lakien ansiosta autoilua rajoitetaan ja tämän ansiosta liikenne ja saasteiden määrä vähenevät ja ihmisten kunto kasvaa, koska he kävelevät enemmän.

Erilaisia eliölajeja ja elinympäristöjä on saatu pelastettua ja suojeltua ja luonnonmaisemia säilytettyä entisenlaisena. Matkailijoita Suomen kaunis ja puhdas luonto kiinnostaa todella paljon ja mahdollisuuksia vaeltaa, leireillä ja samoilla luonnossa on enemmän.

Kaupungistumista on saatu hidastettua huomattavasti ja rakentamisessa otetaan paremmin huomioon sen vaikutukset ympäristöön. Rakennukset myös sopivat maisemaan paremmin ja kaupunkialueillakin on enemmän metsiä. Vaikka tulevaisuuteen usein kuvitellaan lentäviä autoja ja muita ihmeellisiä keksintöjä, niitä tuskin keksitään ainakaan sadan vuoden sisällä. Teknologia kehittyy, mutta sadassa vuodessa tuskin tapahtuu valtavaa muutosta.

Tämän ryijyn tarkoitus on kuvata Suomen luontoa aina Etelä-Suomen vehreistä lehtimetsistä Pohjois-Suomen lumisiin tuntureihin. Suomessa on hyvin erilaista luontoa, avoimia peltoaukioita ja varjoisia havumetsiä. Toivomme, että 100 vuoden päästä Suomessa on yhä kauniita luonnonmaisemia jopa nykyistä enemmän sekä enemmän kestävää kehitystä.

Ryijy on Lucina Hagmanin koulun yhteisprojektin tulos.

Äidinkielessä on kirjoitettu visio siitä, miltä Suomi voisi näyttää 100 vuoden kuluttua. Biologiassa on kerätty Suomen luonnosta kasvit ja tekstiilityössä värjätty näissä kasveilla ryijylangat sekä tietysti ommeltu ryijy perinteisellä menetelmällä. Kuvataiteessa on suunniteltu ryijyn malli ja väritys. Teknisessä työssä on tehty kehykset ja sähköistys.

Suomi Finland 100